Hakkımızda/ Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

T

ABU Solutions, kümelenme, inovasyon,stratej,,proje geliştirme ve finansmana erişim konusunda 15 senenin üzerinde deneyime sahip Ekin TAŞKIN ve Doç. Dr. Çağrı Bulut tarafından kurulan çözüm şirketidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark’ında faaliyetlerini gösteren şirket bölgesel rekabet, kümelenme, inovasyon ve proje yönetimi alanlarında anahtar çözümler sunmaktadır.

Türkiye’nin 41 şehrinde yer alan 57 inovasyon eğitmeni, yetiştirdikleri 15 küme uzmanı ve Türkiye’de 12, Avrupa’da ise 57 stratejik ortak ile işbirliğinde faaliyet göstermekte olan şirket çalışmalarıyla Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı, Avrupa Kümelenme Analizleri Sekreteryası ve Türkiye İnovasyon Akademi’nin akreditasyonuna sahiptir.

Neden Biz?

İster özel sektörde, ister kamuda ya da meslek örgütünde çalışın, iş hayatınızda “Bu iş olmaz.”, “Biz denedik olmadı...

Devamı
Post 1

Ekin TAŞKIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu ve yine aynı üniversitede Bilim ve Teknoloji Politikaları üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ekin Taşkın 2006 yılında, Birleşmiş Milletler - Uluslar arası Ticaret Merkezi tarafından en genç İş Geliştirme Danışmanlarından biri olarak akredite edildi. Taşkın, "Proje Yöneticisi" olarak Avrupa Komisyonu tarafından sertifikalandırıldı.

Yaklaşık 11 senedir bölgesel rekabet, kümelenme ve inovasyon konusunda çalışan Taşkın, bu konularda 15'in üzerinde ulusal ve uluslararası projede koordinatör olarak çalıştı, 2008 yılından günümüze kadar Avrupa'nın 15 ülkesinden 70'in üzerinde proje ortağı kurum ve 160'ın üzerinde uzmanın görev aldığı projelerin koordinasyonunu sağladı. Taşkın, 100'ün üzerinde ulusal konferansta, 20'nin üzerinde uluslararası konferansta Ar-Ge, inovasyon, bölgesel strateji konularında konuşma ve sunum yaptı. İnovasyon Yönetimi Akademisi'nin kurucusu olan Taşkın, tüm eğitim programının geliştirilmesi aşamasında metodoloji, teori ve vaka geliştirilmesinde katkı sağladı. İnovasyon Yönetimi Akademisi'nin tüm eğiticilerine eğitim verilmesi, akreditasyon ve sertifikalandırılması sürecini bilfiil yönetti.

Taşkın, European Secretariat for Cluster Analysis tarafından akredite küme kıyaslama uzmanlarından olup aynı zamanda Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı’nca Küme Mükemmeliyeti Eğitimi’ni vermek üzere akredite edilen ilk eğitmenlerdendir. Mart 2014 tarihinden itibaren Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında Avrupa'da yerleşik bakanlık ve kalkınma ajansı personeline eğitim vermek üzere tüm dünyadan seçilen 10 eğitmenden biridir. Taşkın halen, Türkiye ve Avrupa'daki iş destek mekanizmalarına, kamu kurumlarına ve firmalara strateji tasarımı, rekabet analizi, yönetim kalitesi, inovasyon ve kümelenme konularında teknik destek vermektedir. Taşkın, TABU Solutions kurucu ortağıdır.

Post 1

Doç Dr. Çağrı Bulut

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi-Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2000 yılında mezun olduktan sonra 2000-2002 yılları arasında İzmir ve Kocaeli’nde yönetici adayı ve orta kademe yöneticilik yapmış, eş zamanlı olarak da Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Strateji Anabilim Dalı’nda Yüksek öğrenimine devam etmiştir. 2002 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak görev aldığı aynı anabilim dalında Kurumsal Girişimcilik, Stratejik Yönetim ve İnovasyon alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları ile yüksek lisansını 2004 ve doktorasını da 2007 yılının başında tamamlamıştır. Bu süre zarfında FRAUNHOFER-Almanya ve TÜBİTAK’tan burs ve destekler alarak bir çok projede ve TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumunda araştırmacı olarak görev yapmıştır.

2007 yılında Roma’da Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü’nde Post-doktor Ekonomist olarak çalıştıktan sonra Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev almıştır. Halen Yaşar Üniversitesi,İİBF, İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr. Bulut akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Ege Genç İşadamları Derneği-EGİAD, Kurumsal Yönetişim ve Kalite Komisyonu üyesi ve Academy of Management Derneği, Girişimcilik Bölümü’nün Türkiye Elçiliğini yürütmekte olan, Doç. Dr. Çağrı Bulut evli ve bir çocuk babasıdır. Bulut, TABU Solutions kurucu ortağıdır.

Copyrights © 2015/2016 & All Rights Reserved by Tabu Solutions