Hizmetlerimiz/ Ar-Ge İnovasyon Çözümleri

Ar-Ge İnovasyon Çözümleri

A

r-Ge ve inovasyon kavramları ülkemizde çok sık olarak kullanılsa da gerçek anlamları ve nasıl uygulanacağı konusunda çalışma son derece azdır. Sürekli küresel markaların başarılarının anlatıldığı, asıl amaç olan karlılığın artırılması yerine finansman sağlamaya yönelik olarak yanlış algı üzerinde kurgulanan teknik destek mekanizmaları firmalarımıza yarardan çok zarar vermektedir. TABU Solutions, Ar-Ge ve İnovasyon Çözümleri ile firmalarımızın Ar-Ge ve İnovasyon yetkinliklerini artırarak bu süreçleri başarıyla yürütmelerini sağlamaktadır.

İnovasyon Akademi

Nedir?
İnovasyon Akademi Programı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri için TABU Solutions Yönetici Ortakları Ekin TAŞKIN ve Doç Dr. Çağrı Bulut tarafından geliştirilmiştir. İnovasyon süreçlerini özel sektörün dilinde vaka bazlı olarak basit araçlar kullanarak kurgulanan eğitim programı kapsamında katılımcılar A’dan Z’ye inovasyon süreçlerini çalışma kapsamında yaratılan Baykuş Tekstil firması üzerinde uygulamaktadır.

İnovasyon Akademi Programı, A'dan Z'ye inovasyon kavramını 5 ana modülde katılımcılara vaka, grup çalışmaları ve uzman videolarını içeren sunum platformu ile aktarılacak şekilde kurgulanmıştır. Firmalara yönelik toplamda 5 gün olarak kurgulanan eğitim programı;
1- İnovasyon Ekonomisi?
2- İnovasyon Nedir?
3- İnovasyon İhtiyaçlarını Ölçmek ve Raporlamak
4- İnovasyon için Finansman Kaynakları
5- İnovasyon Projesi Hazırlama
6- İnovasyon Projesi Yönetmek

Ana modüllerinden oluşmaktadır. Katılımcı firmaların inovasyon sürecini içselleştirmesini sağlayacak pedogojik yapıda kurgulanan eğitim programı, pratik uygulama temellidir. Program genel katılıma açık ve firma için olarak kurgulanmaktadır.

Kazanımlar?
Eğitime katılan personel firmasında Ar-Ge ve İnovasyon süreçlerini yönetebilecek yetkinliğe kavuşacaktır. Bununla birlikte eğitim sonrasında gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılıcılara “Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri” başkanlarının imzaladığı sertifika verilmektedir.

İnovasyon Auditi ve İnovasyon Yol Haritası

F

irmalarımızın inovasyon süreçlerinin değerlendirildiği, mevcut durumun analiz edildiği, rekabet gücünün değerlendirildiği, inovasyon fırsatlarının belirlenerek kaynak ihtiyaçları üzerinden yol haritasının hazırlandığı TABU Solutions çözümüdür. Çözüm kapsamında, firmalarımızla birebir çalışılmakta ve Ar-Ge ve İnovasyon süreçlerinin planlarak finansmana erişiminin sağlandığı altyapının kurulması sağlanmaktadır.

Ar-Ge Mentorluğu

Ç

ok iyi bir fikriniz var, projelendirip finansmana erişim ve proje yönetimi konusunda çözüme ihtiyacınız varsa TABU Solutions yanınızda. Mentorluk programımız kapsamında firmanızda oluşan fikrin doğruluğu değerlendirilmekte ve tüm sürecin firma içinde yürütülmesi için mentorluk çözümü sunulmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Finansmanı

A

r-Ge ve inovasyon süreçleriniz konusunda finansmana erişim konusunda çözümlerimiz firmanızın dünya devleri ile ortak olmasını sağlayabilir. En maliyet etkin, ihtiyacınızı karşılayan destek programının tespit edilmesini sağlar, başvuru ve proje yönetim süreçlerini sizin için yürüterek üzerinizdeki yükü paylaşacağımız çözümümüzdür. Sizin işinize odaklanmanızı ve proje süreçlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlayan çözümüzdür.

Biz Kimiz?

TABU Solutions, kümelenme, inovasyon,stratej,,proje geliştirme ve finansmana erişim konusunda 15 senenin üzerinde deneyime sahip...

Devamı

Copyrights © 2015/2016 & All Rights Reserved by Tabu Solutions